Easterlittens

Easterlittens is een terpdorp gelegen in de Greidhoeke in het midden van de vierhoek van de steden Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward.

De doorgaande wegen Leeuwarden-Bolsward en Dearsum-Franeker liggen op een steenworp afstand van het dorp, zodat als u heerlijk een dagje wilt winkelen niet ver hoeft te reizen.

Voor de pleziervaart ligt Easterlittens uniek gelegen aan het kruispunt van de Franeker- en Bolswardertrekvaart. Sinds enkele jaren komt de recreatieve Middelseerúte door het dorp.

De gemeente Littenseradiel waaronder Easterlittens hoort bestaat uit 29 dorpen en heeft ± 11.000 inwoners. Easterlittens zelf telt momenteel ongeveer 470 inwoners.easterlittens[1]

In het dorp Winsum, 2,5 km gelegen vanaf de camping, is een supermarkt en een bakker.